TEKNAMOTOR, drobilec, sekalnik, mobilni drobilci, stacionarni drobilci, drobilci na disk, drobilci na boben
Teknamotor na FacebookTeknamotor na Youtube
Skorpion Teknamotor
POGLEJ VSE NAPRAVE

NAČELA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Skladno z členom 13. Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (UE) 2016/679 z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR) (Ur.l. EU, L 119) obveščamo, da:

 1. Upravljalec vaših osebnih podatkov je Teknamotor Sp. z o.o. (naslovni podatki: Poljska, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 2a).
 2. Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi:
  • čl. 6. odstavek 1 črka b - za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe ter za sklenitev pogodbe in njeno izvajanje;
  • čl. 6. odstavek 1 črka c - za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljalca, kot npr.: vodenje računovodskih obračunov;
  • čl. 6. odstavek 1 črka f - za izvajanje ciljev, ki izhajajo iz naših zakonskih interesov, kot npr. morebitna potreba odgovora na civilnopravne zahtevke ali izvajanja civilnopravnih zahtevkov.
 3. Vaši osebni podatki bodo shranjevani v obdobju, ki je potrebno za določeno obdelavo podatkov. Zagotovo bodo podatki shranjevani v obdobju trajanja pogodbe, ki nas zavezuje, kakor tudi v obdobju trajanja zapadlosti s tem povezanih morebitnih zahtevkov v plačilo, torej vsaj 10 let od odpovedi pogodbe oziroma prenehanja zakonodajne obveznosti obdelave podatkov.
 4. Vaše osebne podatke lahko prejemajo subiekti pooblaščeni za prejem osebnih podatkov na podalagi ustreznih zakonodajnih predpisov. Razen tega se lahko vaše osebne podatke posreduje subiektom, ki obdelujejo osebne podatke po naročilu upravljalca, kot npr.: dobaviteljem IT storitev, subiektom, ki obdelujejo osebne podatke zaradi izterjave terjatev, logističnim firmom, kurirskim družbam, odvetniškim pisarnam, operaterjem plačil.
 5. Imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka svojih osebnih podatkov, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora.
 6. V primeru nezakonite obdelave podatkov imete pravico do pritožbe, ki jo je treba nasloviti na Predsednika Urada za varstvo podatkov.
 7. Osebne podatke podate prostovoljno, vendar v primeru, če jih ne podate v obsegu, ki ga zahteva upravljalec, ne bo mogoče podpisati pogodbe in izvajati storitev.
 8. Upravljalec ne bo sprejemal odločitev o avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov.

 

TEKNAMOTOR 2015
realizacja:dwarazy.com
gor